Rada Recenzencka Nutrients

Miło nam poinformować, że prof. Anna Brytek-Matera została członkiem Rady Recenzenckiej (reviewer board) renomowanego międzynarodowego czasopisma naukowego Nutrients.

Czasopismo publikuje artykuły prezentujące najnowsze wyniki badań podstawowych i stosowanych z zakresu nauk o żywności i żywieniu. W obecnym rankingu czasopism (JCR) Nutrients zajmuje 16 pozycję na 86 indeksowanych czasopism (Q1) w kategorii Nutrition and Dietetics oraz 15 pozycję na 301 indeksowanych czasopism (Q1) w kategorii Food Science. Czasopismo posiada współczynnik wpływu (Impact Factor) równy 4,546 (2019).