PUBLIKACJE W JĘZYKU POLSKIM

2021

  • Brytek-Matera A. (2021). Zaburzenia odżywiania. Warszawa: PZWL (s. 228).
  • Brytek-Matera A. (2021). Terapia behawioralna. W: M. Olszanecka-Glinianowicz (red.), Obesitologia kliniczna (s. 555-568). Bielsko-Biała: Wydawnictwo Medyczne Alfa-Medica Press.

2020

  • Brytek-Matera A. (red.) (2020). Psychodietetyka. Warszawa: PZWL (s. 566).
  • Brytek-Matera A. (2020). Emocje i ich regulacja a jedzenie: wzajemne współzależności. W: A. Brytek-Matera (red.), Psychodietetyka (s. 181-195). Warszawa: PZWL.
  • Brytek-Matera A. (2020). Otyłość dzieci i młodzieży. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska i A.R. Borkowska (red.), Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (s. 615-624). Warszawa: PWN.
  • Czepczor-Bernat K., Brytek-Matera A. (2020). Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin (s. 210).