KONFERENCJE KRAJOWE

2023

 • Brytek-Matera A. (2023). Praca psychodietetyka w leczeniu otyłości. Wiosenna Szkoła Leczenia Otyłości. Wykład na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Warszawa.
 • Brytek-Matera A. (2023). Skuteczność interwencji psychologicznych w leczeniu otyłości. IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością pt. „Otyłość w dobie popandemicznej”. Wykład na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Katowice.

2021

 • Brytek-Matera A. (2021). Jedzenie pod wpływem emocji, zaburzenia odżywiania i zaburzenia nastroju w dobie pandemii.  Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością pt. „Obesitologia wczoraj, dziś i jutro”. Wykład na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.
 • Brytek-Matera A. (2021). Nieadaptacyjne style jedzenia: kiedy jedzenie przestaje pełnić swoją podstawową funkcję. III Dni Świadomości Żywieniowej. Wykład na zaproszenie Wydziału Nauki o Żywności oraz Koła Naukowego Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Brytek-Matera A. (2021). Współzależność emocje-jedzenie i jej znacząca rola w wybranych jednostkach nozologicznych. 46 Zjazd Psychiatrów Polskich pt. „Psychiatria w obliczu zmian”. Szczecin.

2020

 • Bronowicka P., Brytek-Matera A. (2020). Efekt selfie i jego wpływ na zdrowie psychiczne: przegląd najnowszych badań. XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 pt. „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Lublin.
 • Waliłko J., Gruszczyńska M., Brytek-Matera A. (2020). Style jedzenia kobiet w ciąży i ich związek z zachowaniami służącymi zmniejszeniu niezadowolenia z ciała: wstępne badania przekrojowe. XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 pt. „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Lublin.

2019

 • Brytek-Matera A. (2019). Holistyczne spojrzenie na problematykę nadmiernej masy ciała. Ogólnopolska Konferencja pt. „Jak zarządzać aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem w firmach? Wnioski praktyczne z ogólnopolskiego badania pracowników”. Wykład na zaproszenie Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi).
 • Modrzejewska A., Średnicki J., Brytek-Matera A. (2019). Wpływ terapii CPAP na jakość życia kobiet i mężczyzn z obturacyjnym bezdechem sennym oraz współwystępującą otyłością II stopnia. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP pt. „W zdrowiu i w chorobie – trajektorie jakości życia”. Katowice.
 • Telega M., Brytek-Matera A., Janowski K., Świątek H., Szcześniak M., Barthels F., (2019). Właściwości psychometryczne czterech wersji językowych Düsseldorfskiej Skali Ortoreksji-PL (DOS-PL). II edycja Warszawskiej Konferencji Nowości Psychologicznych PsychoScience 2019.

2018

 • Brytek-Matera A. (2018). Otyłość dziecięca i jej psychologiczne konsekwencje. II Konferencja Naukowa pt. „Otyłość wieku rozwojowego – od przyczyny do konsekwencji. W poszukiwaniu skutecznych metod terapeutycznych”. Wykład wygłoszony na zaproszenie Katedry i Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.