KONFERENCJE KRAJOWE

2019

  • Brytek-Matera A. (2019). Holistyczne spojrzenie na problematykę nadmiernej masy ciała. Ogólnopolska Konferencja pt. „Jak zarządzać aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem w firmach? Wnioski praktyczne z ogólnopolskiego badania pracowników”. Wykład na zaproszenie Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi).
  • Brytek-Matera A., Modrzejewska J. (2019). Ruminacje a style jedzenia w kontekście normatywnej i nienormatywnej masy ciała. II Ogólnopolska Kognitywistyczna Konferencja Naukowa „Cerebrum Cognita”. Lublin.
  • Modrzejewska A. (2019). Zachowania żywieniowe oraz ruminacje jako predyktory zachowań ortorektycznych w grupie laktoowowegetarian. IV Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców „Psych-On”. Łódź.
  • Modrzejewska A., Średnicki J., Brytek-Matera A. (2019). Wpływ terapii CPAP na jakość życia kobiet i mężczyzn z obturacyjnym bezdechem sennym oraz współwystępującą otyłością II stopnia. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP pt. „W zdrowiu i w chorobie – trajektorie jakości życia”. Katowice.
  • Musiał P., Cierpiał M., Czepczor-Bernat K., Brytek-Matera A. (2019). Determinanty niezadowolenia z ciała i współwystępujących nasilonych objawów depresji u osób z otyłością. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rozmiar w umyśle”. Poznań.
  • Telega M., Brytek-Matera A., Janowski K., Świątek H., Szcześniak M., Barthels F., (2019). Właściwości psychometryczne czterech wersji językowych Düsseldorfskiej Skali Ortoreksji-PL (DOS-PL). II edycja Warszawskiej Konferencji Nowości Psychologicznych PsychoScience 2019.

2018

  • Brytek-Matera A. (2018). Otyłość dziecięca i jej psychologiczne konsekwencje. II Konferencja Naukowa „Otyłość wieku rozwojowego – od przyczyny do konsekwencji. W poszukiwaniu skutecznych metod terapeutycznych”. Wykład wygłoszony na zaproszenie Katedry i Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
  • Czepczor-Bernat K., Kołodziejczyk N., Brytek-Matera A. (2018). Weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości w zakresie predyktorów wskaźnika masy ciała u dzieci: diadyczna perspektywa oceny zachowań żywieniowych dzieci. II Konferencja Naukowa „Otyłość wieku rozwojowego – od przyczyny do konsekwencji. W poszukiwaniu skutecznych metod terapeutycznych”. Katowice.