ZESPÓŁ

 

Anna Brytek-Matera

Kierownik Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi – EAT Lab. Profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Kierownik pierwszego w Polsce Zakładu Psychologii Żywienia  w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny. Autorka i współautorka ponad 140 prac naukowych, w tym sześciu monografii i dwóch prac zbiorowych pod redakcją naukową. Członek rady redakcyjnej czasopism Eating and Weight Disorders i Nutrients. Redaktor gościnny Psychology of Eating: Understanding of Eating Behaviours oraz Advances in the Psychology of Eating (International Journal of Environmental Research and Public Health) a także  Advances in Food Environments (Frontiers in Nutrition).

Wykładała w Paul Verlaine University – Metz, University of Nantes, University of Bordeaux, University of Pavia, University of Padova, University of West London, Western Sydney University, University of Tokyo oraz Stanford University. Odbyła staże naukowe w  KU Leuven, Luxembourg Institute of Health oraz University of Lausanne. Aktywnie współpracuje z zagranicznymi placówkami naukowymi  (m.in. Sapienza University of Rome, University of Padova, Chinese University of Hong Kong, Stanford University).

Laureatka stypendium Rządu Francuskiego „Cotutelle”, stypendium „START” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, programu „Mentoring” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Laureatka grantu badawczego przyznanego przez Fondation Maison des Sciences de l’Homme w Paryżu. Stypendystka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Program im. Bekkera). Kierownik dwóch projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Dwukrotna laureatka konkursu, w którym wyłoniono dwunastu wybitnych młodych polskich naukowców.

Łączy pracę nauczyciela akademickiego z aktywnością kliniczną. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami odżywiania oraz otyłością.

 

Magdalena Mróz

Magister psychologii (specjalizacja: psychologia kliniczna). Doktorantka w Kolegium Doktorskim Psychologii Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prowadzi badania w zakresie oceny psychofizjologicznego mechanizmu treningu oddechowego, zachowań żywieniowych i rodzaju stosowanej diety w percepcji bólu trzewnego i innych objawów u pacjentów z zespołem jelita drażliwego. Doświadczenie w prowadzeniu badań eksperymentalnych oraz z zastosowaniem nowych technologii rozwijała uczestnicząc w projektach badawczych realizowanych przez grupę badawczą „VR4Health” (Instytut Psychologii UWr).

Naukowo zainteresowana psychofizjologią, psychologią odżywiania oraz zastosowaniem nowych technologii w badaniach psychologicznych. Kilkukrotna laureatka stypendium Rektora UWr dla najlepszych studentów. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach naukowych. Współautorka publikacji naukowych.

 

Joanna Sitarska

Magister psychologii (specjalność: psychologia zdrowia seksualnego). Doktorantka w Kolegium Doktorskim Psychologii Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na wpływie regulacji emocji na zachowania żywieniowe i stany emocjonalne u osób z otyłością i zaburzeniami odżywiania.

Współautorka wystąpień konferencyjnych i publikacji naukowej.

 

 

WSPÓŁPRACOWNICY

  • Prof. Hellas Cena (University of Pavia, Department of Public Health, Experimental and Forensic Medicine, Włochy)
  •  Dr Carla Gramaglia (University of Eastern Piedmont, Department of Translational Medicine, Włochy)
  •  Prof. Patrizia Zeppegno (University of Eastern Piedmont, Department of Translational Medicine, Włochy)
  •  Prof. Lorenzo Maria Donini (Sapienza University of Rome, Department of Experimental Medicine, Włochy)
  •  Prof. James J. Gross (Stanford University, Department of Psychology, USA)