Redaktor gościnny IJERPH

Prof. Anna Brytek-Matera została redaktorem gościnnym (guest editor) specjalnego wydania czasopisma naukowego International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) pt. Psychology of Eating: Understanding of Eating Behaviours.

Publikowane w czasopiśmie IJERPH prace naukowe dotyczą szeroko rozumianego zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej a także badań środowiskowych. W obecnym rankingu czasopism (JCR)  IJERPH zajmuje 58 pozycję na 193 indeksowanych czasopism (Q2) w kategorii Public, Environmental & Occupational Health. Czasopismo posiada współczynnik wpływu (Impact Factor) równy 2,849 (2019).