PROJEKTY BADAWCZE

  • Wpływ negatywnego afektu na zachowania żywieniowe: weryfikacja dwóch potencjalnych ścieżek w warunkach laboratoryjnych i ekologicznych”
    Narodowe Centrum Nauki, HARMONIA 10 (2019-2022)

Celem badań jest wyjaśnienie, w jaki sposób negatywny afekt prowadzi do nieadaptacyjnych zachowań żywieniowych oraz analiza dwóch ścieżek (regulacja negatywnego afektu poprzez spożywanie niezdrowego jedzenia vs spożywanie niezdrowego jedzenia w wyniku osłabionej kontroli odgórnej) wpływających na zachowania żywieniowe.

Publikacje:

Brytek-Matera A. (2020). Emocje i ich regulacja a jedzenie: wzajemne współzależności. W: A. Brytek-Matera (red.), Psychodietetyka (s. 181-195). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

  • „Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne”
    Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 13 (2018-2020)

Celem badań jest sprawdzenie modelu otyłości stworzonego przez Marksa (2015) w grupie dzieci i młodzieży. Model ten uwzględnia czynniki społeczne, fizyczne i psychologiczne  w  powstaniu i utrzymywania się otyłości.

Publikacje:

Czepczor-Bernat K., Brytek-Matera A. (2019). Children’s and mothers’ perspectives of problematic eating behaviours in young children and adolescents: an exploratory study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(15), 2692. [IF = 2.849/2019]

  • „Ocena ruminacji i zachowań żywieniowych u osób o zróżnicowanym modelu żywienia: badania pilatożowe”
    Narodowe Centrum Nauki, MINIATURA 1 (2017-2018)

Celem badań pilotażowych była ocena zależności pomiędzy ruminacjami (trudnymi w kontroli, powtarzającymi się myślami o negatywnym zabarwieniu) a zachowaniami żywieniowymi (zachowaniami ortorektycznymi, stylami jedzenia) u osób charakteryzujących się różnymi preferencjami żywieniowymi (stosującymi dietę wegetariańską).

Publikacje:

Brytek-Matera A. (2020). Restrained eating and vegan, vegetarian and omnivore dietary intakes. Nutrients, 12(7), 2133. [IF = 4.546/2019]

Brytek-Matera A. (2020). Interaction between vegetarian versus omnivorous diet and unhealthy eating patterns (orthorexia nervosa, cognitive restraint) and body mass index in adults. Nutrients, 12(3), 646.  [IF = 4.546/2019]

Brytek-Matera A. (2019). Vegetarian diet and orthorexia nervosa: a review of the literature. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity  https://doi.org/ 10.1007/s40519-019-00816-3 [IF = 3.634/2019]

Brytek-Matera A., Czepczor-Bernat, Jurzak H., Kornacka M., Kołodziejczyk N. (2019). Strict health-oriented eating patterns (orthorexic eating behaviours) and their connection with a vegetarian and vegan diet. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 24(3),441-452 [IF = 3.634/2019]