PROJEKTY BADAWCZE

 

Wpływ negatywnego afektu na zachowania żywieniowe: weryfikacja dwóch potencjalnych ścieżek w warunkach laboratoryjnych i ekologicznych
Narodowe Centrum Nauki, HARMONIA 10 (2019-2022)

Celem badań jest wyjaśnienie, w jaki sposób negatywny afekt prowadzi do nieadaptacyjnych zachowań żywieniowych oraz analiza dwóchścieżek (regulacja negatywnego afektu poprzez spożywanie niezdrowego jedzenia vs spożywanie niezdrowego jedzenia w wyniku osłabionej kontroli odgórnej) wpływających na zachowania żywieniowe.

Publikacje:

  • Waliłko J., Bronowicka P., He J., Brytek-Matera A. (2021). Dieting and disinhibited eating patterns in adult women with normal body weight: does rumination matter? Nutrients, 13(7), 2475. [IF: 5.717/2020]
  • Brytek-Matera A. (2020). Emocje i ich regulacja a jedzenie: wzajemne współzależności. W: A. Brytek-Matera (red.), Psychodietetyka (s. 181-195). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
  • Brytek-Matera A., Plasonja N., Décamps G. (2020). Assessing orthorexia nervosa: validation of the Polish version of the Eating Habits Questionnaire in a general population sample. Nutrients, 12(12), 3820. [IF: 5.717/2020]

Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne
Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 13 (2018-2021)

Celem badań było sprawdzenie modelu otyłości stworzonego przez Marksa (2015) w grupie dzieci i młodzieży. Model uwzględniał czynniki społeczne, fizyczne i psychologiczne  w  powstaniu i utrzymywania się otyłości.

Publikacje:

  • Czepczor-Bernat K., Brytek-Matera A., Matusik P. (2020). The Homeostatic Theory of Obesity: an empirical verification of the Circle of Discontent with an assessment of its relationship to restrained and uncontrolled eating among children and adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(17), 6028. [IF: 3.390/2020]
  • Czepczor-Bernat K., Brytek-Matera A. (2019). Children’s and mothers’ perspectives of problematic eating behaviours in young children and adolescents: an exploratory study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(15), 2692. [IF: 2.849/2019]

Ocena ruminacji i zachowań żywieniowych u osób o zróżnicowanym modelu żywienia: badania pilatożowe
Narodowe Centrum Nauki, MINIATURA 1 (2017-2018)

Celem badań pilotażowych była ocena zależności pomiędzy ruminacjami (trudnymi w kontroli, powtarzającymi się myślami o negatywnym zabarwieniu) a zachowaniami żywieniowymi (zachowaniami ortorektycznymi, stylami jedzenia) u osób charakteryzujących się różnymi preferencjami żywieniowymi (stosującymi dietę wegetariańską).

Publikacje:

  • Brytek-Matera A. (2021). Vegetarian diet and orthorexia nervosa: a review of the literature. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 26, 1-11. [ IF: 4.652/2020]
  • Brytek-Matera A. (2020). Interaction between vegetarian versus omnivorous diet and unhealthy eating patterns (orthorexia nervosa, cognitive restraint) and body mass index in adults. Nutrients, 12(3), 646.  [IF: 5.717/2020]
  • Brytek-Matera A. (2020). Restrained eating and vegan, vegetarian and omnivore dietary intakes. Nutrients, 12(7), 2133. [IF: 5.717/2020]
  • Brytek-Matera A., Czepczor-Bernat, Jurzak H., Kornacka M., Kołodziejczyk N. (2019). Strict health-oriented eating patterns (orthorexic eating behaviours) and their connection with a vegetarian and vegan diet. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 24(3),441-452 [IF: 3.634/2019]