PROJEKTY BADAWCZE

 

Wpływ negatywnego afektu na zachowania żywieniowe: weryfikacja dwóch potencjalnych ścieżek w warunkach laboratoryjnych i ekologicznych
Narodowe Centrum Nauki, HARMONIA 10 (2019-2022)

Celem badań było wyjaśnienie, w jaki sposób negatywny afekt prowadzi do nieadaptacyjnych zachowań żywieniowych oraz analiza dwóch ścieżek (regulacja negatywnego afektu poprzez spożywanie niezdrowego jedzenia vs spożywanie niezdrowego jedzenia w wyniku osłabionej kontroli odgórnej) wpływających na zachowania żywieniowe.

Publikacje:

  • Mróz M., Gross J.J., Brytek-Matera A. (2023). Trait anxiety and unhealthy eating in adult women: the mediating role of cognitive instability. International  Journal of Environmental Research and Public Health, 20(1), 296.
  • Brytek-Matera A. (2021). Negative affect and maladaptive eating behavior as a regulation strategy in normal-weight individual: a narrative review. Sustainability, 13(24), 13704. [IF: 3.251/2020]
  • Waliłko J., Bronowicka P., He J., Brytek-Matera A. (2021). Dieting and disinhibited eating patterns in adult women with normal body weight: does rumination matter? Nutrients, 13(7), 2475. [IF: 5.717/2020]
  • Brytek-Matera A. (2020). Emocje i ich regulacja a jedzenie: wzajemne współzależności. W: A. Brytek-Matera (red.), Psychodietetyka (s. 181-195). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
  • Brytek-Matera A., Plasonja N., Décamps G. (2020). Assessing orthorexia nervosa: validation of the Polish version of the Eating Habits Questionnaire in a general population sample. Nutrients, 12(12), 3820. [IF: 5.717/2020]

Ocena psychofizjologicznego mechanizmu treningu oddechowego, zachowań żywieniowych i rodzaju stosowanej diety w percepcji bólu trzewnego i innych objawów zespołu jelita nadwrażliwego

Projekt doktorski mgr Magdaleny  Mróz (2020-2024)

Celem projektu jest ocena różnic indywidualnych, sposobu oddychania i zachowań żywieniowych w doświadczaniu bólu i innych objawów zespołu jelita nadwrażliwego. Projekt składa się z dwóch kolejnych badań. Pierwsze badanie ma na celu ocenę różnic indywidualnych oraz zachowań żywieniowych w grupie osób dorosłych doświadczających nawracającego bólu brzucha związanego z defekacją, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu jelita nadwrażliwego. Celem drugiego badania jest ocena oddziaływania różnic indywidualnych, zachowań żywieniowych oraz sposobu oddychania na zdolności adaptacyjne osób doświadczających nawracającego bólu brzucha związanego z defekacją, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu jelita nadwrażliwego.

Publikacje:

  • Mróz M., Czub M., Brytek-Matera A. (2022). Heart rate variability—an index of the efficacy of complementary therapies in irritable bowel syndrome: a systematic review. Nutrients, 14(16), 3447. [IF:6.706/2021]

Ocena ruminacji i zachowań żywieniowych u osób o zróżnicowanym modelu żywienia: badania pilatożowe
Narodowe Centrum Nauki, MINIATURA 1 (2017-2018)

Celem badań pilotażowych była ocena zależności pomiędzy ruminacjami (trudnymi w kontroli, powtarzającymi się myślami o negatywnym zabarwieniu) a zachowaniami żywieniowymi (zachowaniami ortorektycznymi, stylami jedzenia) u osób charakteryzujących się różnymi preferencjami żywieniowymi (stosującymi dietę wegetariańską).

Publikacje:

  • Brytek-Matera A. (2021). Vegetarian diet and orthorexia nervosa: a review of the literature. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 26, 1-11. [ IF: 4.652/2020]
  • Brytek-Matera A. (2020). Interaction between vegetarian versus omnivorous diet and unhealthy eating patterns (orthorexia nervosa, cognitive restraint) and body mass index in adults. Nutrients, 12(3), 646.  [IF: 5.717/2020]
  • Brytek-Matera A. (2020). Restrained eating and vegan, vegetarian and omnivore dietary intakes. Nutrients, 12(7), 2133. [IF: 5.717/2020]
  • Brytek-Matera A., Czepczor-Bernat, Jurzak H., Kornacka M., Kołodziejczyk N. (2019). Strict health-oriented eating patterns (orthorexic eating behaviours) and their connection with a vegetarian and vegan diet. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 24(3),441-452 [IF: 3.634/2019]