Wykład gościnny prof. dr hab. Anny Brytek-Matery

 

Prof. dr hab. Anna Brytek-Matera ponownie gościła w Department of Psychosomatic Medicine, University of Tokyo Hospital, University of Tokyo  na zaproszenie kierownika wydziału prof. Kazuhiro Yoshiuchi. Dnia 27 marca br. wygłosiła wykład gościnny pt. Overview of Orthorexia Nervosa: what do we know and what do we do?

W University of Tokyo odbyła się również prapremiera monografii prof. dr hab. Anny Brytek-Matery nt. Orthorexia Nervosa: Current Understanding and Perspectives wydanej przez Cambridge University Press. Jest pierwszą na świecie książką naukową poświęconą problematyce ortoreksji psychicznej.