The 8th International Conference on Behavioral Addictions (ICBA 2023)

 

Prof. dr hab. Anna Brytek-Matera wzięła udział w międzynarodowej konferencji poświęconej uzależnieniom behawioralnym (ICBA 2023) w Incheon (Południowa Korea).

Badania własne dotyczące uzależnienia od jedzenia u młodych kobiet i mężczyzn (N = 1 157) dowiodły, że jego rozpowszechnienie jest na podobnym poziomie w obu badanych grupach (2,3% versus 2,6%). Potencjalne czynniki ryzyka (m.in. wysoki poziom poczucia osamotnienia u kobiet; niskie poczucie własnej skuteczności u mężczyzn) oraz konsekwencje uzależnienia od jedzenia (m.in. niska jakość snu u kobiet; wysoki poziom odczuwanego stresu u mężczyzn) zostały przedstawione podczas sesji Food Addiction and Eating Disorders, której prof. dr hab. Anna Brytek-Matera przewodniczyła.

Brytek-Matera A., Charzyńska E., Atroszko P. (2023). Food addiction among young adult women and men: prevalence, potential risk factors and consequences. The 8th International Conference on Behavioral Addictions (ICBA 2023). Incheon, South Korea.