Monografia naukowa

 

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL ukazała się książka prof. Anny Brytek-Matery pt. „Zaburzenia odżywiania” (2021).

Wprowadzenie

„(….) Światowy Dzień walki z Zaburzeniami Odżywiania (World Eating Disorders Action Day; WEDAD), od pięciu lat, przypada 2 czerwca. Jego intencją jest zwiększenie globalnej świadomości w zakresie zaburzeń odżywiania jako genetycznie powiązanych, uleczalnych chorób, na które mogą zachorować zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Idea prezentowanej monografii ma podobny wymiar – edukacyjny. Jej celem jest ukazanie problematyki zaburzeń odżywiania w aspekcie teoretycznym, empirycznym i terapeutycznym. Książka zawiera szczegółową charakterystykę zaburzeń odżywiania (m.in. różnice i podobieństwa występujące między nimi, ujęcie historyczne i współczesne, modele powstawania zaburzeń odżywiania) (część I), wyniki badań własnych (część II) oraz przykłady (własnej) pracy terapeutycznej (część III). W pracy prezentowane są zarówno klasyczne, jak i najnowsze wyniki badań uwzględniające czynniki predysponujące, wyzwalające i podtrzymujące zaburzenia odżywiania. Monografia bazuje na zasadach praktyki opartej na dowodach naukowych (evidence-based practice), w której podstawowym źródłem wiedzy są badania empiryczne. Ukazuje również metody leczenia oparte na dowodach empirycznych (empirically supported treatments).

Holistyczne spojrzenie na problematykę zaburzeń odżywiania pozwala lepiej wyjaśnić ich mechanizm działania. Istnieje duża potrzeba społeczna propagowania działań prewencyjnych i profilaktycznych w zakresie zaburzeń odżywiania. Aby jednak było to możliwe, należy dokładnie opisać i przede wszystkim zrozumieć patomechanizm jadłowstrętu i bulimii psychicznej”.