Zaproszenie do udziału w badaniach

 

Zapraszamy osoby dorosłe do uczestnictwa w badaniu naukowym „Wpływ zachowań żywieniowych i emocji na nasilenie objawów zespołu jelita nadwrażliwego”. Badanie realizowane jest przez zespół Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi (EAT Lab) w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt badawczy otrzymał zgodę Komisji ds. Etyki Badań Naukowych przy Instytucie Psychologii UWr (numer zgody: 2022/GHLIQ).

Zapraszamy do udziału w badaniu osoby dorosłe, które:

 • doświadczają zespołu jelita nadwrażliwego i/lub
 • regularnie (często w związku ze stresem) obserwują u siebie ból brzucha powiązany z defekacją, zmianą rytmu wypróżnień czy zmianami konsystencji stolca.

W podziękowaniu za udział w badaniu uczestnicy otrzymają materiały popularnonaukowe i psychoedukacyjne zawierające rzetelną wiedzę na temat zespołu jelita nadwrażliwego (opracowaną na podstawie najnowszych badań naukowych). Materiały zostaną przesłane wiadomością mailową po zakończeniu projektu. Szczegółowe informacje o badaniu znajdują się poniżej.

 

Wypełnij pierwszy formularz

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O BADANIU

 1. Jaki jest cel badania?
 2. Kto może wziąć udział w badaniu?
 3. Kto nie kwalifikuje się do udziału w badaniu?
 4. Jak wziąć udział w badaniu?
 5. Jakie korzyści mam z udziału w badaniu?
 6. Jakie treści będą zawierały materiały popularnonaukowe i psychoedukacyjne?
 7. Kiedy otrzymam dostęp do materiałów popularnonaukowych i psychoedukacyjnych?
 8. Jakie inne efekty przyniesie moje zaangażowanie i poświęcony czas na udział w badaniu?
 9. Obserwuję u siebie niepokojące objawy zdrowotne, gdzie szukać pomocy?
 10. Mam pytania dotyczące badania, z kim mogę się skontaktować?

 

 1. Jaki jest cel badania?

Celem badania jest ocena stanu emocjonalnego oraz zachowań żywieniowych w grupie osób dorosłych doświadczających nawracającego bólu brzucha związanego z defekacją, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu jelita nadwrażliwego.

 1. Kto może wziąć udział w badaniu?

W badaniu udział mogą wziąć osoby dorosłe, które mają zdiagnozowany* zespół jelita nadwrażliwego lub regularnie (często w związku ze stresem) obserwują u siebie ból brzucha powiązany z defekacją, zmianą rytmu wypróżnień czy zmianami konsystencji stolca.

* Zapraszamy do udziału w badaniu również, jeśli opisane powyżej objawy występują, ale nie postawiono diagnozy lekarskiej. W tej sytuacji należy mieć na uwadze, że niniejsze badanie ma charakter naukowy, a zebrane dane będą analizowane anonimowo i zbiorczo. Oznacza to, że udział w badaniu nie stanowi żadnej formy diagnozy, a wszystkie niepokojące objawy zdrowotne należy indywidualnie skonsultować z lekarzem.

 1. Kto nie kwalifikuje się do udziału w badaniu?

Do udziału w badaniu nie kwalifikują się Osoby, które:

 • Mają poniżej 18 lat.
 • Mają diagnozę medyczną następujących chorób układu pokarmowego: choroba Leśniowskiego-Crohna; wrzodziejące zapalenie jelita grubego; mikroskopowe zapalenie jelita grubego; celiakia; zapalenie uchyłków jelita; wrzody trawienne; rak jelita grubego.
 • Aktualnie lub w przeszłości chorowały na chorobę nowotworową.
 • Aktualnie zmagają się z zaburzeniem psychicznym.
 • Aktualnie są w trakcie terapii dietetycznej.
 1. Jak wziąć udział w badaniu?

Aby wziąć udział w badaniu wystarczy otworzyć następujący link: badania, a następnie wypełnić  i przesłać  formularz elektroniczny. Czas wypełnienia tego formularza wynosi ok. godzinę. Pod koniec tego formularza pytamy o adres e-mil do kontaktu. Podanie tego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem chęci udziału w drugiej części badania.

W drugiej części badania na podany adres e-mail wyślemy link do kolejnego formularza badania wraz z instrukcją jego wypełnienia. Siedmiokrotne (przez 7 kolejnych dni) wypełnienie i przesłanie formularza w drugim etapie badania oznacza zakończenie udziału w badaniu. Czas wypełnienia tego formularza wynosi ok. 15-20 minut dziennie.

 1. Jakie korzyści mam z udziału w badaniu?

W podziękowaniu za udział w badaniu uczestnicy badania otrzymają materiały popularnonaukowe i psychoedukacyjne zawierające  rzetelną wiedzę dotyczącą zespołu jelita nadwrażliwego (opracowaną na podstawie najnowszych badań naukowych). Materiały zostaną przesłane wiadomością mailową po zakończeniu projektu. Aby otrzymać materiały, konieczne jest podanie adresu e-mail na pierwszym etapie badania oraz pełny udział w drugim etapie badania.

 1. Jakie treści będą zawierały materiały popularnonaukowe i psychoedukacyjne?
 • Wyjaśnimy na czym polega deregulacja osi jelito-mózg w kontekście występowania objawów IBS (Irritable Bowel Syndrome, zespół jelita nadwrażliwego).
 • Wskażemy sposoby radzenia sobie ze stresem oraz doświadczanym dyskomfortem emocjonalnym związanym z IBS.
 • Wskażemy, jakie zachowania żywieniowe mogą zmniejszyć nasilenie objawów IBS.
 • Opiszemy aktualne zalecenia dotyczące możliwości terapii uzupełniających leczenie IBS (takie, z których można skorzystać pod opieką specjalisty oraz takie, z których można skorzystać samodzielnie).
 1. Kiedy otrzymam dostęp do materiałów popularnonaukowych i psychoedukacyjnych?

Po zakończeniu realizacji projektu, czyli po opublikowaniu artykułu naukowego opracowanego na podstawie danych zebranych w tym badaniu. W specjalnie opracowywanych materiałach zawrzemy wnioski praktyczne opracowane na podstawie wyników tego badania.

Ważne! Tylko pełny udział w obu etapach badania umożliwi nam osiągnięcie zakładanych efektów oraz opracowanie materiałów popularnonaukowych i psychoedukacyjnych. Dlatego też zachęcamy do pełnego udziału w badaniu.

 1. Jakie inne efekty przyniesie moje zaangażowanie i poświęcony czas na udział w badaniu?

Zespół jelita nadwrażliwego (Irritable Bowel Syndrome, IBS) jest zaburzeniem, które wynika z deregulacji komunikacji jelitowo-mózgowej. Oznacza to złożoną podstawę mechanizmu rozwoju i utrzymywania się zaburzenia, która wymaga zindywidualizowanego podejścia diagnostycznego i terapeutycznego. Zaburzenie to powoduje wiele cierpień fizycznych i psychicznych oraz znacznie obniża jakość życia. Jako, że w planowaniu wsparcia i leczenia IBS zaleca się uwzględnienie czynników  fizjologicznych, psychospołecznych i żywieniowych – to właśnie taki interdyscyplinarny charakter mają prowadzone przez nas badania. W badaniu, do udziału w którym aktualnie zapraszamy, koncentrujemy się na ocenie czynników psychospołecznych i żywieniowych.

Zakładamy, że ocena różnic indywidualnych umożliwi lepsze zrozumienie cierpienia i trudności, którego doświadczają osoby z IBS. A równoczesna ocena rodzaju diety i sposobu odżywiania pozwoli dokładniej zrozumieć, jakie relacje zachodzą między zachowaniami żywieniowymi a doświadczanym bólem i innymi objawami IBS. Wnioski z badania umożliwią dokładniejsze opracowywanie programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie terapii IBS w dwóch aspektach:  oddziaływań psychologicznych oraz  oddziaływań żywieniowych.

Wyniki tego badania będą analizowane anonimowo i zbiorczo, a na ich podstawie zostanie opracowany artykuł naukowy. Dodatkowo na podstawie otrzymanych wyników (oraz aktualnej wiedzy w zakresie psychologii, neurobiologii i żywienia) opracowane zostaną materiały popularnonaukowe i psychoedukacyjne, które będą omawiały zagadnienia dotyczące doświadczania objawów fizycznych i psychicznych zespołu jelita nadwrażliwego.

 1. Obserwuję u siebie niepokojące objawy zdrowotne, gdzie szukać pomocy?

Wszystkie niepokojące objawy zdrowotne należy skonsultować z lekarzem pierwszego kontaktu. Jeśli objawy dotyczą układu pokarmowego pomocy można szukać również u lekarza gastroenterologa np. w poradniach gastroenterologicznych czy w szpitalach. Wizyta u lekarza gastroenterologa w ramach NFZ wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu.

Jeśli objawy dotyczą sfery psychicznej (np. emocjonalnej) wskazana jest konsultacja z psychologiem lub lekarzem psychiatrą. Wizyta u lekarza psychiatry nie wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu.

 1. Mam pytania dotyczące badania, z kim mogę się skontaktować?

Pytania dotyczące tego projektu bądź udziału w badaniu prosimy kierować na adres: ibs.badania@gmail.com Odpowiedzi na pytania udzieli mgr Magdalena Mróz (kierownik projektu).