Wykład na zaproszenie PTBO

Na zaproszenie Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (PTBO) prof. dr hab. n. med. Magdaleny Olszaneckiej-Glinianowicz prof. Anna Brytek-Matera wzięła udział w Jubileuszowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością pt. „Obesitologia wczoraj, dziś i jutro”.

Prof. Anna Brytek-Matera wygłosiła wykład pt. Jedzenie pod wpływem emocji, zaburzenia odżywiania i zaburzenia nastroju w dobie pandemii.