Współpraca z Funduszem Naukowym Republiki Serbii

Na zaproszenie Funduszu Naukowego Republiki Serii (SFRS), prof. Anna Brytek-Matera ponownie znalazła się w gronie międzynarodowych ekspertów zewnętrznych pełniących rolę recenzenta projektów badawczych w ramach konkursów ogłaszanych przez SFRS (2020-2022).