Tytuł magistra

Z radością informujemy o uzyskaniu przez Paulinę Bronowicką, Paulinę Szymańską i Justynę Waliłko tytułu magistra psychologii (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia).

W swoich badaniach Paulina Bronowicka skupiła się na ocenie wpływu zdjęć prezentujących produkty i potrawy na zachowania żywieniowe i postrzeganie własnej sylwetki. Paulina Szymańska analizowała styl przywiązania, percepcję postaw rodzicielskich, świadomość interoceptywną i zachowania żywieniowe wśród kobiet z otyłością. Natomiast, ocena jedzenia intuicyjnego oraz świadomości interoceptywnej u kobiet aktywnych fizycznie była przedmiotem badań Justyny Waliłko.