Rada redakcyjna EWD

Z radością informujemy, że mgr Kamila Czepczor-Bernat została wybrana na członka rady redakcyjnej prestiżowego czasopisma z listy JCR Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity (EWD).

Od pięciu lat członkiem rady redakcyjnej EWD jest także prof. Anna Brytek-Matera.

EWD jest oficjalnym czasopismem Italian Society for the Study of Eating Disorders (SISDCA) oraz  Italian Society of Obesity (SIO). Czasopismo posiada współczynnik wpływu Impact Factor równy 2,730 (2018) i jest indeksowane w następujących bazach danych: Journal Citation Reports/Science Edition, PubMed/Medline, SCOPUS, PsycINFO, EMBASE, Google Scholar, OCLC, SCImago, Summon by ProQuest. Wydawcą czasopisma EWD jest Springer.