Prof. Anna Brytek-Matera profesorem wizytującym w Western Sydney University

 

Prof. dr hab. Anna Brytek-Matera od lipca do padziernika br. pełniła funkcję profesora wizytującego w Western Sydney University School of Medicine.

W czasie pobytu w Western Sydney University prof. dr hab. Anna Brytek-Matera była zaangażowana w szereg działań naukowych. Aktywnie uczestniczyła w the 20th Annual Australia & New Zealand Academy for Eating Disorders (ANZAED) Conference in Sydney. Ponadto, była przewodniczącą Komitetu przyznającego nagrodę Journal of Eating Disorders za oryginalne badania naukowe prezentowane w sesji plakatowej.

Wraz z prof. Phillipą Hay została zaproszona do pełnienia funkcji Redaktora Sekcji pt. Epidemiology of Eating Disorders w podręczniku pt. Eating Disorders: An International Comprehensive View. Wydawnictwo Springer Nature zaprosiło do pracy nad pierwszym na świecie kompleksowym podręcznikiem odzwierciedlającym aktualną wiedzę na temat zaburzeń odżywiania badaczy o uznanej międzynarodowej renomie.

Prof. dr hab. Anna Brytek-Matera została również zaproszona do recenzowania oryginalnych prac naukowych dla Journal of Eating Disorders (IF: 4.049/2021).

Na zaproszenie Translational Health Research Institute, School of Medicine, Western Sydney University wygłosiła dwa wykłady. Pierwszy dotyczył Eating disorders in Eastern Europe: distribution and determinants. Drugi koncentrował się na Current perspectives on additional phenotypes of eating disorders.

Jako laureatka Programu im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej prof. dr hab. Anna Brytek-Matera realizowała badania naukowe dotyczące nt. „Dokładności diagnostycznej DSM-5 i ICD-11 w zaburzeniach odżywiania: ocena cech klinicznych w reprezentatywnej próbie osób dorosłych” (no BPN/BEK/2021/1/00004/DEC/1).

Informacje o wynikach badań dostępne są na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego.