POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI


01.12.2020

Mgr Adriana Modrzejewska została pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Pracuje jako asystent  w Katedrze Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.


26.09.2020

 

Justyna Waliłko i Paulina Bronowicka wzięły udział w XII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2020 pt. “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Konferencja odbyła się Lublinie.

Justyna Waliłko przedstawiła wyniki badań w zakresie stylów jedzenia kobiet ciężarnych i ich związku z zachowaniami mającymi na celu zmniejszenie niezadowolenia z ciała.

Paulina Bronowicka zaprezentowała przegląd najnowszych badań na temat efektu selfie i jego wpływu na zdrowie psychiczne.

 

 


15.09.2020

Na zaproszenie IFMSA-Poland Odział Poznański dr Kamila Czepczor-Bernat wygłosiła webinar pt. „Psychologiczne aspekty (nie)jedzenia. Zaburzenia odżywiania i otyłość”.