Nagroda Ministra Edukacji i Nauki

 

Prof. dr hab. Anna Brytek-Matera została laureatką Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej. Wraz z gronem wybitnych naukowców, praktyków klinicznych i psychoterapeutów otrzymała nagrodę zespołową za współautorstwo podręcznika akademickiego nt. „Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży” pod redakcją prof. Iwony Grzegorzewskiej, prof. Lidii Cierpiałkowskiej i prof. Anety R. Borkowskiej (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2020).