Monografia

 

 

Zapraszamy do lektury naszej najnowszej książki dotyczącej psychologicznych aspektów nadwagi i otyłości. Monografia zawiera wybrane modele kliniczne oraz teorie psychologiczne dotyczące powstawania, utrzymywania i leczenia nadmiernej masy ciała. Prezentuje aktualne wyniki badań uwzględniające aspekt emocjonalny, behawioralny i percepcyjny otyłości. Pozwala lepiej zrozumieć relacje zachodzące między doświadczaniem emocji, ich regulacją a zachowaniami żywieniowymi i obrazem ciała. Obejmuje wyniki badań własnych w zakresie ewaluacji autorskiej interwencji psychologicznej bazującej na teorii związanej z terapią ukierunkowaną na schematy emocjonalne versus opartej na zbiorze technik powiązanych z regulacją emocji i stresu. Opisuje wybrane modele pracy z pacjentami z nadmierną masą ciała.