Europejski Kongres Psychologiczny (ECP 2022)

 

Tegoroczne hasło 17. Europejskiego Kongresu PsychologicznegoPsychology as the Hub science: Opportunities & Responsibility – wpisało się w interdyscyplinarny model pracy EAT Lab. Podczas Kongresu, który odbył się na początku lipca br. w Ljubljanie, mgr Magdalena Mróz zaprezentowała wstępne wyniki dwóch projektów badawczych, które integrują wiedzę w zakresie psychologii i żywienia oraz psychologii, medycyny i fizjologii.

Praca pt. „Anxiety, impulsivity, and unhealthy eating among adult women” powstała w efekcie międzynarodowej współpracy z Uniwesytetem Stanforda, w ramach realizacji grantu badawczego Harmonia 10 (Narodowe Centrum Nauki). Przeprowadzone badanie wykazało, że kobiety, które doświadczały wyższego poziomu lęku, wykazywały też wyższy poziom niestabilności poznawczej (przejawiający się niechcianymi, natrętnymi myślami), co w efekcie prowadziło do podejmowania niezdrowych wyborów żywieniowych (podjadania, zwiększania spożycia słodyczy i niezdrowych produktów).

Z kolei w wystąpieniu pt. „Heart Rate Variability as a Measure of Effectiveness of Non-pharmacological Treatments for Irritable Bowel Syndrome: a Review of Literature” przedstawiliśmy efekty wstępnych wyników badań teoretycznych w najnowszym realizowanym przez nas projekcie badawczym pt. “Ocena psychofizjologicznego mechanizmu treningu oddechowego, zachowań żywieniowych i rodzaju stosowanej diety w percepcji bólu trzewnego i  innych objawów zespołu jelita nadwrażliwego”. Celem przeprowadzonego przeglądu literatury była ocena wpływu niefarmakologicznego leczenia zespołu jelita nadwrażliwego na zmiany regulacji autonomicznej (mierzone wskaźnikiem zmienności rytmu zatokowego – Heart Rate Variability, HRV). Wykazaliśmy, że HRV może być stosowane do oceny zmian w regulacji autonomicznej, zachodzących pod wpływem niefarmakologicznych form terapii (w tym interwencji ciało-umysł). Pełne wyniki tego przeglądu literatury dostępne są w formie artykułu naukowego.

Streszczenia obu wystąpień konferencyjnych dostępne są w 17th European Congress of Psychology: Book of Abstracts.