Awans naukowy

Z radością informujemy,  że mgr Kamila Czepczor-Bernat uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o zdrowiu. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Zachowania żywieniowe, regulacja emocjonalna oraz obraz własnego ciała u kobiet z nadwagą i otyłością: ocena skuteczności interwencji z zakresu e-mental health” odbyła się w Śląskim Uniwersytecie Medycznym  w Katowicach. Promotorem pracy doktorskiej była prof. Anna Brytek-Matera.