Artykuł

Artykuł poświęcony ocenie właściwości psychometrycznych libańskiej wersji kwestionariusza mierzącego zachowania ortorektyczne ORTO-R powstał we współpracy z zespołem badawczym z Holy Spirit University of Kaslik:

Hallit S., Brytek-Matera A., Obeid S. (2021). Orthorexia nervosa and disordered eating attitudes among Lebanese adults: Assessing psychometric proprieties of the ORTO-R in a population-based sample. PLoS One, 16(8): e025494.doi: 10.1371/journal.pone.0254948