Artykuł

Publikacja dotycząca właściwości psychometrycznych hiszpańskiej wersji kwestionariusza oceniającego symptomy ortoreksji psychicznej (EHQ-ES) powstała w ramach współpracy z zespołem badawczym z University of Castilla-La Mancha:

Parra-Fernández M.L., Onieva-Zafra M.D., Fernández-Muñoz J.J., Głębocka A., Fernández-Martínez E., Brytek-Matera A. (2021). The Spanish version of the Eating Habits Questionnaire (EHQ-ES) and its links to symptoms and concerns characteristic of eating disorders among young adults. Nutrients, 13(6), 1993. doi:10.3390/nu13061993