Artykuł

Zapraszamy do lektury publikacji na temat  zachowań zdrowotnych i ich wpływu na  zdrowie psychiczne i fizyczne w okresie starości powstałej w ramach współpracy z zespołem badawczym z Chinese University of Hong Kong:

Zhao Y., Song J., Brytek-Matera A., Zhang H., He J. (2021). The relationships between sleep and mental and physical health of Chinese elderly: Exploring the mediating roles of diet and physical activity. Nutrients, 13(4), 1316. doi:10.3390/nu13041316